KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Konkurs plastyczny

Publikujemy regulamin wraz z załącznikami do wielkanocnego "Konkursu z jajem". Udział w nim mogą brać uczniowie brzezińskich szkół podstawowych. Tematem prac plastycznych jest czas Świąt Wielkanocnych. 

Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem. Załączniki można pobrać klikając karta zgłoszenia i opis.

plakat

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KONKURS Z JAJEM”

 

  1. Organizator:

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12

  1. Założenia i cele:

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreatywności plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z tradycji Świąt Wielkanocnych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Miasta Brzeziny, którzy zechcą wykonać prace plastyczną związaną
z tematem przewodnim konkursu, którym jest wielkanocne jajko. Symbolika jajka obecna jest w tradycji wielkanocnej i w postaci ozdób (pisanki, kraszanki, drapanki), i w postaci tradycyjnych potraw na świątecznym stole.

Konkurs ma także integrować uczestników konkursu wokół idei i wartości Świąt Wielkanocnych, dawać im poczucie przynależności do wspólnoty mieszkańców miasta Brzeziny.

  1. Technika:

Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie

przestrzennej. W formacie nieprzekraczającym 20cm x 30cm.

  1. Zgłoszenia do konkursu:

W konkursie może wziąć udział uczestnik indywidualny lub Zespół. Przez Zespół organizator rozumie przynajmniej od 2do 4 osób.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 (do pobrania ze strony: www.cpik-brzeziny.com.pl ).

Uczestnik/Zespół, który zgłosi pracę do konkursu, zrzeka się jednocześnie praw autorskich na rzecz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.

 

  1. Opis pracy:

Każdą prace należy czytelnie opisać:

-imiona i nazwiska autorów

-wiek autorów

-nr telefonu kontaktowego

-imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela (opis w załączniku nr 1- do pobrania ze strony: www.cpik-brzeziny.com.pl)

  1. Termin zgłaszania prac:

Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do 17 kwietnia 2019r. do godz. 16:00 na adres: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny (pok.04).

  1. Ocena prac konkursowych:

Organizator powołuje Jury, które oceni prace wg następujących kryteriów:

- zgodność prac z tematem

- oryginalne ujęcie tematu

-poziom artystyczny pracy

- estetyka wykonania.

  1. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród:

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród

na wystawie pokonkursowej 26 kwietnia 2019r. o godz. 15:30 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12.

Dodatkowych informacji udzielają:

Jolanta Lechowska-Białecka oraz Wioleta Stachura

tel. 46 874 31 31 wew. 25

e-mail: promocja@cpik-brzeziny.com.pl oraz cpik@cpik-brzeziny.com.pl

 

opis

 

 

karta