Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Miejski Dom Kultury w Brzezinach otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 120,00 zł na realizację projektu pod nazwą "Niezależna Strefa Kulturalna". Grupę projektową tworzy brzezińska młodzież. Przez 12 miesięcy uczestnicy będą tworzyć swoje miejsce spotkań i działań kulturalnych. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse". Koordynacją projektu zajmuje się Katarzyna Benka z Działu Kultury. 

    

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach uzyskał dotację w konkursie Fora Lokalne I. Tylko 7 wnioskodawców uzyskało pozytywną opinię Komisji Konkursowej, dotacja dla MDK wyniesie 5000 zł. W projekcie wysłanym przez MDK znalazła się organizacja panelu dyskusyjnego z udziałem osób pracujących na co dzień z młodzieżą – nauczyciele, prowadzący koła zainteresowań, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych. Temat rozwoju młodzieży, możliwości i warunków w naszym mieście oraz przeszkód to szeroka dyskusja na temat oczekiwań współczesnych młodych ludzi. Chcemy znaleźć rozwiązania i nowe sposoby na zatrzymanie młodzieży w Brzezinach. Koordynacją projektu zajmie się Katarzyna Benka. 

      

 

Miejski Dom Kultury bierze udział w programie szkoleniowym „Zaproś nas do siebie!” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Brzeziński dom kultury znalazł się w gronie 16 instytucji z całej Polski, które w trakcie wspólnych spotkań wymienią się doświadczeniami, a także podniosą swoje kwalifikacje pod okiem specjalistów.

Wszystkie instytucje otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie działań podczas warsztatów, wizyt studyjnych i spotkań zespołowych. Uczestnicy wzmocnią kompetencje w zakresie komunikacji i pracy w zespole, procesu zmian w zespole i instytucji, programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2021 r. (opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami), dyrektorzy w zakresie zarządzania i budowania zespołu. Miejski Dom Kultury w Brzezinach zgłosił się do programu, żeby rozwijać kompetencje pracowników i rozbudowywać ofertę programową. W działaniach „Zaproś nas do siebie!” udział wezmą wszyscy pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach, koordynacją projektu zajmie się kierownik Działu Kultury Jolanta Lechowska-Białecka. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spotkania i warsztaty zostały przeniesione do sieci. 

  

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach zakwalifikował się do udziału w projekcie „Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego”. Edycja 2020. Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program zakłada cykl warsztatów oraz udział w konkursie. Uczestnicy zdobędą wiedzę pod okiem partnerów z Akademii Sztuk Pięknych oraz Politechniki Łódzkiej. Dzięki umiejętnościom grupa stworzy ekologiczną kolekcję i zorganizuje pokaz. 

 

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach uczestniczy w Programie "Halokultura" realizowanym przez Fundację "Projekt Largo" - przy współpracy ze wszystkimi największymi łódzkimi teatrami oraz z Filharmonią Łódzką. W ramach współpracy MDK organizuje comiesięczne wyjazdy do łódzkich teatrów. Mieszkańcy naszego miasta mają możliwość obejrzenia różnorodnych spektaklów w bardzo przystępnej cenie. 
Zapraszamy do udziału w naszych wyjazdach!Miejski Dom Kultury w Brzezinach zrealizowało projekt "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto" w ramach Programu "Równać Szanse 2016". Uczestnicy to młodzież w wieku 13-19 lat, którzy samodzielnie wykonają powierzone zadania. Grupa projektowa przez kolejne 6 miesięcy będzie krok po kroku poznawać na nowo Brzeziny i w efekcie zerwie ze stereotypem, że jest to miasto nieciekawe i niewarte uwagi młodych ludzi. Dzięki kontaktom z lokalnymi stowarzyszeniami młodzież pozna ludzi pełnych pasji i dowie się, jak ciekawie można spędzać czas w mieście. Zapraszamy do śledzenie efektów
pracy młodych ludzi.

 projekt