Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Miejski Dom Kultury w Brzezinach otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 120,00 zł na realizację projektu pod nazwą "Niezależna Strefa Kulturalna". Grupę projektową tworzy brzezińska młodzież. Przez 12 miesięcy uczestnicy będą tworzyć swoje miejsce spotkań i działań kulturalnych. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse". Koordynacją projektu zajmuje się Katarzyna Benka z Działu Kultury. 

    

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach uzyskał dotację w konkursie Fora Lokalne I. Tylko 7 wnioskodawców uzyskało pozytywną opinię Komisji Konkursowej, dotacja dla MDK wyniesie 5000 zł. W projekcie wysłanym przez MDK znalazła się organizacja panelu dyskusyjnego z udziałem osób pracujących na co dzień z młodzieżą – nauczyciele, prowadzący koła zainteresowań, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz działaczy społecznych. Temat rozwoju młodzieży, możliwości i warunków w naszym mieście oraz przeszkód to szeroka dyskusja na temat oczekiwań współczesnych młodych ludzi. Chcemy znaleźć rozwiązania i nowe sposoby na zatrzymanie młodzieży w Brzezinach. Koordynacją projektu zajmie się Katarzyna Benka. 

      

 

Miejski Dom Kultury bierze udział w programie szkoleniowym „Zaproś nas do siebie!” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Brzeziński dom kultury znalazł się w gronie 16 instytucji z całej Polski, które w trakcie wspólnych spotkań wymienią się doświadczeniami, a także podniosą swoje kwalifikacje pod okiem specjalistów.

Wszystkie instytucje otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie działań podczas warsztatów, wizyt studyjnych i spotkań zespołowych. Uczestnicy wzmocnią kompetencje w zakresie komunikacji i pracy w zespole, procesu zmian w zespole i instytucji, programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2021 r. (opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami), dyrektorzy w zakresie zarządzania i budowania zespołu. Miejski Dom Kultury w Brzezinach zgłosił się do programu, żeby rozwijać kompetencje pracowników i rozbudowywać ofertę programową. W działaniach „Zaproś nas do siebie!” udział wezmą wszyscy pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach, koordynacją projektu zajmie się kierownik Działu Kultury Jolanta Lechowska-Białecka. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spotkania i warsztaty zostały przeniesione do sieci. 

  

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach zakwalifikował się do udziału w projekcie „Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekcie ekologiczno-artystycznym dla dzieci z województwa łódzkiego”. Edycja 2020. Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program zakłada cykl warsztatów oraz udział w konkursie. Uczestnicy zdobędą wiedzę pod okiem partnerów z Akademii Sztuk Pięknych oraz Politechniki Łódzkiej. Dzięki umiejętnościom grupa stworzy ekologiczną kolekcję i zorganizuje pokaz. 

 

 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach uczestniczy w Programie "Halokultura" realizowanym przez Fundację "Projekt Largo" - przy współpracy ze wszystkimi największymi łódzkimi teatrami oraz z Filharmonią Łódzką. W ramach współpracy MDK organizuje comiesięczne wyjazdy do łódzkich teatrów. Mieszkańcy naszego miasta mają możliwość obejrzenia różnorodnych spektaklów w bardzo przystępnej cenie. 
Zapraszamy do udziału w naszych wyjazdach!Miejski Dom Kultury w Brzezinach zrealizowało projekt "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto" w ramach Programu "Równać Szanse 2016". Uczestnicy to młodzież w wieku 13-19 lat, którzy samodzielnie wykonają powierzone zadania. Grupa projektowa przez kolejne 6 miesięcy będzie krok po kroku poznawać na nowo Brzeziny i w efekcie zerwie ze stereotypem, że jest to miasto nieciekawe i niewarte uwagi młodych ludzi. Dzięki kontaktom z lokalnymi stowarzyszeniami młodzież pozna ludzi pełnych pasji i dowie się, jak ciekawie można spędzać czas w mieście. Zapraszamy do śledzenie efektów
pracy młodych ludzi.

 projekt