Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wynajem pomieszczeń

Regulamin najmu powierzchni biurowych, garażowych, magazynowych w budynkach położonych
przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach.

§ 1

Przedmiotem najmu może być powierzchnia w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (lokal, działka, garaż, magazyn).

§ 2

1. Lokale na działalność komercyjną są oddawane w najem w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz rokowań, na czas oznaczony nie dłuższy niż do trzech lat.
2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą stawki czynszu na metr kwadratowy można obniżyć, jednak nie więcej niż o 50%.
3. Dyrektor MDK może zawrzeć po upływie obowiązywania umowy najmu zawartej na czas oznaczony do trzech lat, kolejną umowę z ta samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wyłącznie w następujących wypadkach:
1) na rzecz osób fizycznych lub prywatnych na cele nie związane z działalnością zarobkową, w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, leczniczą, oświatowa, naukową, sportową, a także na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
2) na cele użyteczności publicznej;
3) po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym;
4) na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych lub gminnych osób prawnych;
5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
6) na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, która przez okres co najmniej dwóch ostatnich lat była najemcą danej nieruchomości i nie posiada zaległości w zapłacie czynszu, podatków i innych ciężarów określonych w umowie.

§ 3

Stawki czynszu z tytułu najmu lokali na cele komercyjne ustala dyrektor MDK po rozeznaniu lokalnego rynku i po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Brzeziny.

§ 4

1. Lokale mogą być również oddawane do bezpłatnego używania. Decyzję o bezpłatnym użytkowania podejmuje każdorazowo dyrektor MDK
2. Bezpłatne używanie dotyczyć może organizacji społecznych, grup nieformalnych.

§ 5

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają być zastosowane akta prawa lokalnego.