Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wynajem pomieszczeń

Regulamin najmu powierzchni biurowych, garażowych, magazynowych w budynkach położonych
przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach.

§ 1

Przedmiotem najmu może być powierzchnia w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (lokal, działka, garaż, magazyn).

§ 2

1. Lokale na działalność komercyjną są oddawane w najem w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz rokowań, na czas oznaczony nie dłuższy niż do trzech lat.
2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą stawki czynszu na metr kwadratowy można obniżyć, jednak nie więcej niż o 50%.
3. Dyrektor MDK może zawrzeć po upływie obowiązywania umowy najmu zawartej na czas oznaczony do trzech lat, kolejną umowę z ta samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość wyłącznie w następujących wypadkach:
1) na rzecz osób fizycznych lub prywatnych na cele nie związane z działalnością zarobkową, w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą, kulturalną, leczniczą, oświatowa, naukową, sportową, a także na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
2) na cele użyteczności publicznej;
3) po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym;
4) na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych lub gminnych osób prawnych;
5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
6) na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, która przez okres co najmniej dwóch ostatnich lat była najemcą danej nieruchomości i nie posiada zaległości w zapłacie czynszu, podatków i innych ciężarów określonych w umowie.

§ 3

Stawki czynszu z tytułu najmu lokali na cele komercyjne ustala dyrektor MDK po rozeznaniu lokalnego rynku i po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Brzeziny.

§ 4

1. Lokale mogą być również oddawane do bezpłatnego używania. Decyzję o bezpłatnym użytkowania podejmuje każdorazowo dyrektor MDK
2. Bezpłatne używanie dotyczyć może organizacji społecznych, grup nieformalnych.

§ 5

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają być zastosowane akta prawa lokalnego.